Misyon – Vizyon

Misyon:

İstanbul Üniversitesi’ nin uluslararası akademik etkinlik ve ilişkilerini düzenlemek, geliştirmek ve yürütmek yoluyla Üniversite’ nin eğitim ve araştırma  kalitesini yükseltmek.

Vizyon:

İstanbul Üniversitesi’nin dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olabilmesi için  uluslararasılaşmayı en üst düzeye çıkarmak.

23 Ocak 2014
2717 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00