ULUSLARARASI AKADEMİK İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ

Yönerge İstanbul Üniversitesi Senatosunun 28.07.2016 tarih ve 13 sayılı toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.