İletişim

İletişim

Adres:

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/İstanbul

Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı

Sekreterlik Tel: 0(212)440 00 00 – 11222

 

İkili Çoklu İlişkiler Koordinatörlüğü

Tel: 0(212)440 00 00/ Dahili:10090-10091-12920

Fax: 0(212)440 00 52

e-posta:  iu.international@istanbul.edu.tr

 

Erasmus

Tel: 0(212)440 00 00/ Dahili:10761- 10760 - 10248 - 10272 

Fax: 0(212)440 00 52

e-posta:  intacrel@istanbul.edu.tr

 

Mevlana

Tel: 0(212)440 00 00/ Dahili:10647 - 10728

Fax: 0(212)440 00 52

e-posta:  mevlana@istanbul.edu.tr