İÜ Uluslararasılaşma Stratejisi

       


Türkiye’nin en eski ve en köklü üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi (1453), Türk Yükseköğreniminde üstlendiği kilit rol aracılığıyla yüzyıllardır Türkiye’deki entelektüel ve bilimsel gelişimin öncü kurumları arasında yer almıştır. “Tarihten Günümüze Bilim Köprüsü” şiarı ile İstanbul Üniversitesi, tabii bilimlerden sanata siyaset biliminden ilahiyata çeşitlilik gösteren geniş bir yelpazedeki eğitim programları aracılığıyla günümüzde de Türk entelektüel ve bilimsel hayatı üzerindeki etkisini sürdürmeye devam etmektedir. İstanbul Üniversitesi; eğitim, araştırma, sosyal yardım, servis ve yönetimi içerisindeki uluslararası boyutunu genişletmek konusunda sürekli gayret göstermeye devam etmektedir.

İstanbul Üniversitesi’nin 2019-2023 Stratejik Planı; uluslararasılaşma açısından iki odak nokta belirlemiştir: (a) Uluslararası öğrenci ve personel sayısını artırmak ve (b) araştırma ve bilimsel çıktıları ile birlikte küresel rekabet edilebilir düzeye çıkmak. Bu stratejik planının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için İstanbul Üniversitesi, ortaklıklarını güçlendirirken aynı zamanda hareketlilik faaliyetlerini nicelik ve nitelik açıdan da artırmayı hedeflemektedir. Uluslararasılaşma, İstanbul Üniversitesinin eğitim öğretim ve akademik araştırma kalitesini artırma arayışında bir önceliktir. Aynı zamanda üniversitenin dünya çapındaki itibarını ve üniversite sıralamalarındaki yerini güçlendirmesini sağlayacak önemli adımlardan bir tanesidir.

Ulusal ve uluslararası tanınırlığı, üst düzey kurumsal profili ve Türk entelektüel ve bilimsel hayatındaki öncü rolü, İstanbul Üniversitesini sadece bölgesel değil dünya genelinde de tercih edilen bir partner haline dönüştürmüştür. İstanbul Üniversitesi sadece bilimsel gücü ile değil aynı zamanda Doğu ile Batı arasında yer alan konumu sayesinde Avrupa Yükseköğrenim Alanı’nın genişlemesine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, kurduğu uzun vadeli ortaklıklarında coğrafi tanımlamalar yerine akademik kalite ve ortak stratejik amaçları ön planda tutmaktadır.

İstanbul Üniversitesinin tüm akademik ve idari birimleri, uluslararasılaşma ve modernizasyon stratejilerinin hayata geçirilmesinde aktif rol almaktadır. Uluslararası Akademik İlişkiler Birimi (UAİB) uluslararası işbirliklerini yönetmekte ve Üniversitenin konuya yönelik uygulamalarını geliştirmektedir. UAİB’nin öncelikli faaliyetleri arasında uluslararası ve ulusal öğrenci, akademik ve idari personelin eğitim, öğretim ve kültürel amaçlı değişim programlarını ve diğer akademik değişim faaliyetleri ile uluslararasılaşma stratejilerini Üniversite adına yürütmek bulunmaktadır. UAİB, bünyesinde Mevlana ve Farabi Değişim programı, İkili Çoklu İlişkiler Koordinatörlüğü ve Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’nü barındırmaktadır. Bu birimler öğrencilerin, akademik personelin ve personel değişimine idari açıdan destek olmanın yanı sıra, aynı zamanda akademik birimlere mevcut ortaklıklardan yararlanmalarında ve yeni değişim fırsatları yaratmalarında da yardımcı olmaktadır.

Uluslararasılaşmanın bir kurumun kalitesini geliştirmede esas aldığı temel kriterlerden bir tanesi olduğu görüşünden hareketle İstanbul Üniversitesi, önümüzdeki yıllarda da “dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olma” vizyonunu sürdürecektir. Bu vizyonun hayata geçirilebilmesi amacıyla uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesini, ortak/çift diploma programları aracılığıyla eğitim potansiyelinin artırılmasını, araştırma kapasitesinin geliştirilmesini, yeni hareketlilik imkanları aracılığıyla mensuplarının bilgi ve görgüsünün artırılmasını sağlayacak; Avrupa Yükseköğretim Alanı’ndaki gelişmelere uyum sağlayarak kurumsal ve eğitim yapısının modernizasyonunu temin edecektir.