Misyon -Vizyon

Misyon:

İstanbul Üniversitesi’ nin uluslararası akademik etkinlik ve ilişkilerini düzenlemek, geliştirmek ve yürütmek yoluyla Üniversite’ nin eğitim ve araştırma  kalitesini yükseltmek.

Vizyon:

İstanbul Üniversitesi’nin dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olabilmesi için  uluslararasılaşmayı en üst düzeye çıkarmak.