Yönetim

Birim Başkanı ve Kurum Koordinatörleri

  ULUSLARARASI AKADEMİK İLİŞKİLER  BİRİMİ

Başkan  

Doç.Dr.Y.Yeşim ÖZER                                      (Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Erasmus Kurum Koordinatörü

Doç.Dr.Y.Yeşim ÖZER                                              (Siyasal Bilgiler Fakültesi)

İkili Çoklu İlişkiler Kurum Koordinatörü

Doç. Dr. Aygül GÜNALTAY                                        (Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü)

Mevlana Kurum Koordinatörü

Prof.Dr.Özlem SERTKAYA DOĞAN                         (Edebiyat Fakültesi)

Farabi Kurum Koordinatörü

Doç.Dr.Sema ULUTÜRK AKMAN                           (İktisat Fakültesi)