2020-2021 AKADEMIK YILI GÜZ VE BAHAR YARIYILI ERASMUS+ (KA103) ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU


NOMİNASYON SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 küresel salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılına ilişkin güncellemeler devam etmektedir. Yükseköğretim Kurulu ve Türkiye Ulusal Ajansının yazıları ve duyuruları doğrultusunda öğrencilerimizin 2020-2021 akademik yılı güz döneminde hareketliliğinden faydalanabilmeleri ve olası bir mağduriyet yaşamamaları için yerleştirmelerin yapılmasının ardından nominasyon sürecine başlanacaktır.

Hareketliliğin gerçekleştirileceği ülkelerde ilgili kurumların kararları, seyahat kısıtlamaları vb. hususlar nedeniyle anlaşmalı üniversitelerin durumları ve akademik takvimleri sıklıkla değişebilmektedir. Bu nedenden ötürü (i) nominasyon işlemi akabinde hareketliliğin gerçekleştirilememesi, (ii) çevrimiçi gerçekleştirilmesi, (iii) çevrimiçi başlayıp fiziksel hareketliliğe veya (iv) fiziksel başlayıp çevrimiçi hareketliliğe dönüştürülmesi ihtimali bulunmaktadır. YÖK, Türkiye Ulusal Ajansı, Sağlık Bakanlığı vb. kurumların karar ve tavsiyeleri nominasyon işlemlerinin geçerlilik kazanmasında bağlayıcı olacaktır.

Nominasyon sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda öğrencilerin yerleştirme/yeniden yerleştirmeleri ikili anlaşmalarının izin verdiği kontenjanlar dahilinde ve aşağıda bildirilen hususlar çerçevesinde yapılabileceğinden 2020-2021 akademik yılı Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin Birim Koordinatörleri ile sürekli irtibat içerisinde bulunmaları gerekmektedir.

ÖNEMLİ: Hareketliliğin gerçekleşmesine ilişkin bir değişiklik/erteleme veya iptal gündeme geldiğinde, herhangi bir mağduriyet durumu yaşanmaması için, öğrencinin durumun kendisine intikal etmesinin ardından 7 iş günü içerisinde Erasmus Birim Koordinatörü ve Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne bildirmesi gerekmektedir.

2020-2021 dönemi nominasyon işlemlerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

  • Hareketlilikten faydalanma hakkı kazanmış hibeli öğrencilerin hibe tahsisinde; Türkiye Ulusal Ajansının Yükseköğretim Kurumları için Yeni Tip Corona Virüs (COVID-19) Nedeniyle Erasmus+ Yükseköğretim KA103 Öğrenci/Personel Hareketlilik Faaliyetlerine İlişkin Sık Sorulan Sorular ve Cevapları versiyon 5-08.07.2020 belgesinde (https://www.ua.gov.tr/media/ak5mb33d/corona-virüs_sss_08-07-2020.pdf) bildirilen hususlar esas alınacaktır.
  • Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden faydalanan öğrencilerin, hareketlilik sürecinde karşı kurumda bulunacakları her dönem için 30 ECTS/AKTS kredi yükünü tamamlamaları gerekmektedir. Yüksek Lisans ve Doktora tez dönemindeki öğrencilerin bu kredi yükünü tez çalışması şeklinde belgelendirmesi gerekmektedir.
  • Hareketliliklerde seyahat(yol)-vize işlemlerinde gidilecek ülkenin kurallarına tabi olunduğundan öğrencilerin gidecekleri üniversite ve ülkenin ilgili makamlarınca yapılacak duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
  • 2020-2021 akademik yılı güz ve bahar dönemlerinde hareketliliğe nomine edildiği kurumda kontenjanın dolması, karşı kurumun mevcut kontenjanı düşürmesi veya sebep göstermeksizin nominasyonu reddetmesi nedeniyle yerleştirilemeyen öğrenciler için boş kontenjan dahilinde tercihleri göz önünde tutularak yeniden yerleştirme yapılabilecektir.
  • Türkiye Ulusal Ajansı ve diğer resmî kurumlar pandemi ya da başka mücbir sebep veya sebeplere ilişkin yeni kararlar aldığı takdirde bu kararlar alındığı tarihten itibaren değişim programının faydalanıcıları için bağlayıcı kabul edilecektir.
  • Mevcut gelişmelere bağlı olarak uygulama şartlarında değişiklik yapılabilecektir.

Nominasyon işlemlerine ilişkin güncellemeler ve gelişmeler İÜ Erasmus Kurum Koordinatörlüğü resmî web sayfasından (https://erasmus.istanbul.edu.tr/tr/_) ve sosyal medya hesaplarından (@iuerasmus) duyurulacaktır.

Konuyla ilgili ayrıca bir SSS belgesi yayınlanacağından ötürü sürece yönelik sorularınızı erasmus@istanbul.edu.tr adresine yönlendirmeniz önem arz etmektedir.