İstanbul Üniversitesi Uluslararasılaşma Politikası

       

İstanbul Üniversitesi (1453), Türk yükseköğreniminde oynadığı kurucu rol ile yüzyıllardır Türkiye’deki entelektüel ve bilimsel gelişimin öncüsü olmuştur. “Geçmişten geleceğe bilim köprüsü” sloganı doğrultusunda dünyanın önde gelen üniversiteleri ile kurduğu uluslararası işbirlikleri ve sahip olduğu nitelikli insan kaynağı aracılığıyla günümüzde sadece bölgesel değil dünya genelinde de tercih edilen bir araştırma üniversitesi olmaya devam etmektedir. İstanbul Üniversitesi nitelikli ve öncü eğitim, etkin yayın ve yetkin birey düsturuyla sürekli yenilenme ve gelişme anlayışını benimsemekte, iç ve dış paydaşlar ile işbirliği içinde hareket etmeyi önemsemektedir.
İstanbul Üniversitesi; eğitim, araştırma, girişimcilik/yenilikçilik ve sosyal sorumluluk alanlarında uluslararası düzeyde rekabeti sürdürebilmek amacıyla güncel gelişmeleri yakından takip etmektedir. Aynı zamanda köklü tarihi birikiminin gereği olarak bilimsel ve kültürel mirasına ait kaynaklarını etkin bir şekilde kullanma gayreti içerisindedir. Bu doğrultuda İstanbul Üniversitesi, öncelik alanlarının başında tanımladığı uluslararasılaşma sürecini etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde yönetebilmek ve yönlendirebilmek için aşağıdaki amaçları uluslararasılaşma politikası olarak belirlemiştir:
• Mevcut diploma programlarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini uluslararası standartlar doğrultusunda geliştirmek ve sürekli iyileştirmek,
• Güncel ihtiyaç ve gereksinimleri göz önünde tutarak uluslararası düzeyde rekabet edebilirlik kapasitesine sahip eğitim yapan akredite diploma programlarının sayı ve niteliğini artırmak,
• Mensup ve öğrencilerinin uluslararası gelişmeleri yakından takip edebilmede ihtiyaç duyacakları becerileri edinmelerini sağlamak için kurumsal ve akademik altyapısını sürekli iyileştirmek,
• Uluslararası işbirliği anlaşmaları, araştırma, hibe/destek ve değişim programlarının sunduğu imkanları etkin bir şekilde kullanarak,
– nitelikli uluslararası öğrenci, öğretim elemanı ve araştırmacıyı bünyesine kazandırmak,
– öğrenci ve personel hareketliliğini ve çeşitliliğini artırmak,
– araştırma, proje, patent belgesi ve yayınların sayı ve niteliğini artırmak,
• Bilimsel kapasitesini yüksek tutmak ve tanınırlığını artırmak için Avrupa Birliği ile diğer ülke ve uluslararası kuruluşlarla Ar-Ge nitelikli proje işbirliklerini desteklemek,
• Uluslararası standartlara uygun, somut ve ölçülebilir çıktılar elde edilmesini sağlayacak uzun vadeli işbirlikleri geliştirmek, uluslararası işbirliği ağlarını ve platformlarını etkin kullanmak.